#watis seo/sea termen en tips

 • wat is SEO [Search Machine Optimization oftewel zoekmachine optimalisatie]

  SEO [ ‘zoekmachine optimalisatie’] is een serie technieken om hoger te eindigen in de organische zoekresultaten van de zoekmachines. Dus het optimaliseren van je website om beter gevonden te worden in de zoekmachines.In de praktijk betekend dit dat je zo hoog mogelijk wil eindigen in Google. Google is echt de meest gebruikte zoekmachine in Nederland. Daar zit meteen een risico in. Sta je eindelijk goed in Google, gooien ze hun algoritme om en kun je opnieuw beginnen. Vergeet dus niet om je bezoekers op andere manieren naar je site te lokken.Denk daarbij aan de sociale media. Je kunt je bedrijf niet geheel overgeven aan de grillen van Google. Zo voerde Google in het najaar van 2019 de Bert update in. Google noemt het zelf één van de grootste verandering in zoeken. Belangrijk is dat je site optimaal te gebruiken is voor je gebruikers. Denk daarbij aan een duidelijke en goede struktuur, zodat gebruikers en google de contekst snappen. Bedenk dat Google steeds dichter bij het menselijk gedrag komt. 

  Om niet alleen afhankelijk te zijn van Google gebruik ook de sociale media maak gebruik van linkbuilding volg de ontwikkelingen. Zo is nu vooral spraakgestuurd zoeken aktueel en structured data. Speel daar op tijd op in. Maar volg ook altijd goed het 'zoekverkeer' en grijp in in bij een terugval. 

  We hebben een paar basisoptimalisatietips voor je, die altijd nodig zijn:

  Verbeter de laadtijd van je site!

  Controleer je site op geschiktheid voor mobiele devices!

  De Page Title wordt door Google als de belangrijkste SEO factor gebruikt.

  gebruik de gratis tool Google trends

  Gebruik long-tail zoekwoorden

  Gebruik een goede description.

  Vergeet de afbeeldingen niet

  SEO-tip nummer 8: backlinks?!

  SEO tip nummer 9 Google vindt Kwalitatieve content belangrijk

  SEO tip nummer 10 Zet je bedrijf gratis op Google Mijn Bedrijf

  SEO tip nummer 11 voorkom duplicate content

  SEO tip nummer 12 Maak een sitemap en dien hem in bij Google en Bing

  SEO tip nummer 13: Zorg voor goede linkteksten

 • wat is | SEA Search Engine Advertising [Zoekmachine-adverteren]

  SEA Search Engine Advertising

  Bij zoekmachine-adverteren (search engine advertising)koop je advertentieruimte rond de natuurlijke zoekresultaten door in een veiling te bieden op zoektermen(keywords, zoekwoorden of trefwoorden) Er wordt afgerekend per klik (een afgeleverde bezoeker) tegen het overeengekomen bedrag.
  Het gaat dus om  gesponsorde resultaten in zoekmachines.De belangrijkste eigenschap van zoekmachineadvertenties is dat ze zijn gekoppeld aan de zoekopdracht (intentie), en dus relevant zijn voor de zoekopdracht.
  In Nederland gaat het met zoekmachine-adverteren in de praktijk om het adverteren met Google AdWords, het advertentieprogramma van Google. Deze zoekmachine is veruit de meest gebruikte zoekmachine in Nederland Ook sociale media bieden advertentiemogelijkheden zoals Facebook en Twitter
  Zie ook:
   

 • #watis | SEM Search Engine Marketing [zoekmachinemarketing]

  Search Engine Marketing

  SEM staat voor Search Engine Marketing, oftewel zoekmachinemarketing. Zoekmachine marketing is een belangrijk onderdeel van internet marketing en beslaat de twee pijlers zoekmachine adverteren [SEA] en zoekmachine optimalisatie[SEO].

 • wat is | Keyword Density | #SEO

  keyword density seo

  De keyword density ishet aantal keren dat een zoekwoord in een tekst wordt gebruikt gedeelt door het totaal aantal woorden op de pagina. Keyword density betekent letterlijk ‘zoekwoord dichtheid’ Jarenlang was het een belangrijke #SEO-factor, maar omdat er makkelijk mee te sjoemelen viel en zoekmachines steeds slimmer worden, is dit steeds minder het geval. Gebruik je zoekwoorden daarom met mate op je pagina en op logische en zinvolle plaatsen. Overmatig gebruik werkt negatief.Wat in ieder geval belangrijk is, is het keyword verwerken in de titel en in subkoppen. Belangrijk is dat je niet overdrijft, want Google is voort heel slim.

 • #watis | Pagerank | #SEO

  pagerank

  PageRank is een methode om pagina's op internet te ordenen naar belang. Het is ontwikkeld door Larry Page en Sergey Brin in 1998 toen zij nog actief waren op Stanford University. Later zijn zij de oprichters van Google Inc. (Stanford University heeft het octrooi op PageRank terwijl de naam een handelsmerk is van Google.
  In de basis is PageRank  een cijfer dat Google geeft aan het belang van de pagina. Het geeft een indicatie van de populariteit en de mate van indexering van de pagina. Google waardeert deze PR met een cijfer 1 tot en met 10. De PageRank heeft te maken met de linkbuilding. De links vanaf andere sites hebben invloed op de waardering van die pagina door Google.
  Over PageRank bestaat tegenwoordig veel discussie. Vroeger had een hoge PageRank een grote invloed op de positie van een website in de zoekmachine. Tegenwoordig spelen er zoveel factoren mee dat een hogere PageRank niet meer automatisch betekent dat je bovenin de zoekresultaten staat.
  Google herkent onnatuurlijke links, die enkel en alleen bedoeld zijn om de PageRank – en daarmee de posities in de zoekresultaten – te verhogen. Dergelijke links kunnen leiden tot negatieve effecten op je posities in de zoekresultaten.
  De PageRank formule toont ook aan dat hoe meer inkomende links een webpagina heeft, hoe hoger de PageRank is.
  In de beginjaren van Google werd hier misbruik van gemaakt door mensen die complete linknetwerken opgezet hadden met het doel om de PageRank te verhogen.
  Inmiddels herkent Google de belangrijkste factor voor het toekennen van de juiste Voor het toekennen van de PageRank is het nodig dat de link op een pagina staat die Google heeft opgeslagen in haar index Het is eenvoudig, maar niet minder belangrijk: als Google de link niet kent, kan er ook geen PageRank aan toegekend worden.

  Check uw pagerank

 • #Watis AFFILIATE MARKETING?

  Via jouw site promoot je de producten van iemand anders. Dit kan makkelijk en snel via zogenaamde affiliatenetwerken. Via die netwerken krijg je de tools en toegang tot een reeks van bedrijven die mogelijk via jouw site klanten willen werven.
  Het begint ermee dat je je aanmeld bij een affiliatenetwerk. Deze zal je site bekijken en na goedkeuring kun je geschikte adverteerders uitzoeken. Meestal kijkt de door jou uitgezochte adverteerder nog naar je site. Is er een match, dan kun je aan de gang. Dit doe je door een speciale affiliate link op jouw website te plaatsen. Deze linkt dan naar het product wat je promoot. Doordat je een speciale affiliate link gebruikt, kan er precies gemeten worden dat de bezoeker via jouw website komt, en zo krijg je dus commissie als de consument het product koopt.
  Als je een drukbezochte site hebt kan het je best een redelijk bedrag opleveren.
  Je bent als het ware een soort tussenpersoon!

  Hieronder één van de beste Nederlandse affiliate netwerken:

  aanmelden bij Tradetracker

 • Wat is Open Source Software

  Open source software

  'open source' is software waarvan de broncode van de software vrij beschikbaar is. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om de broncode in te zien, te gebruiken en te verbeteren, aan te vullen en te distribueren. Een open source licentie dwingt af dat de broncode van het product, en soms ook de aanpassingen daarop, vrij beschikbaar zijn. Om helder te maken wanneer software open source genoemd mag worden zijn door de Open Source Initiativevoorwaarden opgesteld waaraan een licentie moet voldoen. Pas als de software aan die voorwaarden voldoet mag de software 'open source' heten.
  Open source wordt ondersteund door een grote en alsmaar groeiende internationale gemeenschap van behulpzame gebruikers en getalenteerde software ontwikkelaars (developers). Dagelijks werken tienduizenden enthousiaste ontwikkelaars aan open source en daarmee is open source niet meer weg te denken.


  Open source software is vrij te downloaden en te gebruiken.
  Wanneer je gebruik maakt van open-source dienst dan zit je niet vast aan de leverancier van de software, je betaald geen licentiekosten. Er zijn meestal meerdere mensen of bureau's die over de benodigde kennis beschikken van de software die je gebruikt.Je kunt om wat voor een reden dan ook altijd overstappen naar bedrijf dat ervaring heeft met dezelfde software. Je bent dus nooit met handen en voeten overgeleverd aan een programmeur of leverancier. Bij microsoft blijf je voor het gebruik licentiekosten betalen voor bijvoorbeeld het MS-officepakket. OpenOffice is minimaal gelijkwaardig en is gratis in gebruik Ook kun je zelf een programmeur in dienst nemen om nieuwe functies toe te voegen en te onderhouden, jij bent immers zelf eigenaar van de broncode.

  Ooit begon Open Source Software [OSS] als ideologie ter verbetering van de wereld,inmiddels is het uitgegroeid en niet meer weg te denken. Met name de ontwikkeling van het internet en de internetgemeenschap zorgde voor een sterke opgebloei, en nu is het ook onder de aandacht van het grote publiek gekomen.Iedereen lijkt er dan ook van doordrongen: open source software is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Zowel de overheid als het bedrijfsleven kijkt nu serieus naar deze nieuwe wijze van ontwikkeling en distributie van software. Het is niets te veel gezegd vast te stellen dat open source software de IT-wereld danig op zijn kopheeft gezet. Het is, in tegenstelling tot ‘proprietary’ closed source software, programmatuur waarbij de broncode vrijelijk ter beschikking wordt gesteld. Hierdoor kan iedereen op basis van de broncode de programmabestanden, zo nodig aanpassen en/of uitbreiden. Dit staat haaks op de vroeger geldende praktijk waarbij het bedrijf dat de software ontwikkelde over debroncode beschikte en deze niet snel prijsgaf. Het gevolg was dat men voor het aanpassen en onderhouden van deze software steeds afhankelijk bleef van de softwareleverancier, die over debroncode beschikte en deze niet snel prijsgaf. Met de komst van OSS lijkt degebruiker zich dus plotseling los te maken van de traditionele afhankelijkheidvan zijn softwareleverancier.Ongetwijfeld is het besturingssysteem Linux, met het daarbij behorende logo vanhet geel-zwarte pinguïntje, een van de bekendste open source -toepassing voor pc’s.open source is echter ook voor diverse andere doeleinden inzetbaar, voorbeelden zijn OpenOffice.org, een alternatief voor de tot nu gangbarekantoorpakketten als MS Offce. Doordat open source software open is. Is het gratis te gebruiken. Aan de produkten van Microsoft wordt veel geld verdient. Open Source Software wordt veelal ontwikkeld door enorme teams van vrjwilligers De kwaliteit is vaak beter dan die van traditionele software.

  Zie ook:

  LibreOffice

  OpenOffice is een toonaangevend gratis opensource kantoorpakket

 • #watis Freeware

   freewareFreeware is software waar copyright op rust, maar die toch gratis ter beschikking gesteld wordt. Op freeware zit geen beperking qua tijd of functionaliteit wat betreft het gebruik. Freeware is en blijft gratis. Makers van freeware willen gewoon iets teruggeven aan de samenleving en daarom vragen ze geen geld voor de software die ze maken. Het enige wat ze vragen is vaak een naamsvermelding en het recht om hun software verder te blijven ontwikkelen. Als ze stoppen met de ontwikkeling van hun software dan geven ze meestal de broncode door aan een andere programmeur die het geheel verder opvolgt,soms geven ze die broncode vrij aan het grote publiek die er dan met mag doen wat ze willen. De enige eigenlijk voorwaarde om de stempel freeware te krijgen voor software is dat ze ten allen tijde gratis is en blijft in gebruik. Soms zijn er wel eens beperkingen, zoals dat de software enkele gratis is voor niet commerciële doeleinden en veel programmeurs hebben meestal ook een Paypal account en vragen als je de software die ze gemaakt hebben goed vindt om een paar dollars te doneren als blijk van waardering doch dat is zeker geen verplichting.

  Freeware programma's:

  Zie ook:

  #watis Open Source Software

 • #watis | Adwords| #SEO

  google adwordsGoogle Adwords is het Zoekwoord-gerelateerd adverteren op Google. Zoekt iemand op tenten, dan verschijnen daarbij de advertenties"over "tenten". Je verwerft daarmee een prominente plaats bij de zoekresultaten van Google. Je betaalt per klik en je kunt tekstadvertenties, beeldadvertenties (beeldbanners) en video-advertenties vertonen. Het is opgezet volgens een veilingprincipe. 'Dat vergt wel handigheid. De prijs voor het woord zorgverzekering is onbetaalbaar. De adverteerder die bereid is het meest te betalen voor een klik en de best aansluitende pagina heeft, de pagina met de hoogste kwaliteitscore. Krijgt de beste plek.Er zijn 2 Adword netwerken, het zoekmachine netwerk en het display-netwerk. Onder de laatste vind je sites als Telegraaf.nl en Buienradar. Let hierbij extra op, adverteren bij De Telegraaf stellen steeds minder mensen op prijs.
  Wanneer u start metmet een AdWords campagne betaalt u per klik. Dit betekent dat u boven aan in Google verschijnt en als de zoeker op uw advertentie klikt dat u dan betaalt. Dit wil dan ook zeggen dat elk bedrag (wat verschilt per zoekwoord) rechtstreeks wordt uitgegeven aan het werven van potentiële klanten. Er worden dus pas kosten in rekening gebracht wanneer een zoeker dan ook daadwerkelijk op uw advertentie klikt.
  Wat de kosten per klik zijn wordt weergegeven door Google of door een online marketing bureau waar u de AdWords campagne bij afsluit. Zo kunt u bijvoorbeeld een dagbudget instellen van € 20,- en een maximumbedrag van â 0,20 per klik op uw advertentie.Google AdWords is sinds jaar en dag één van de meest interessante manieren om online te adverteren. Adwords heeft nog steeds de hoogste ROI van alle online mediakanalen. Toch is een goed bureau gespecialiseerd in Google Adwords adverteren dringend aan te raden.

  Zie ook:

  #watis | SEA Search Engine Advertising [Zoekmachine-adverteren]

 • #watis De Google Zandbak

  google zandbakDe Google zandbak is een plek waar nieuwe en vernieuwde websites een tijdlang begraven worden. De eerste paar weken na de online gang van de website, gaat alles prima. Je SEO is in orde. De website staat af en toe zelfs al op de eerste pagina! En dan, vanuit het niets, is de website nergens meer te vinden! Dan zit je waarschijnlijk in de Google zandbak. Het is een plek die Google gebruikt om websites te testen en te kijken of ze over een langere periode kwaliteit leveren, ofdat ze alleen voor het snelle succes gaan. Zit je in de Google zandbak, dan is alles wat je doet veel minder effectief dan normaal. content die je plaatst, scoort niet in Google en het bouwen van links heeft nauwelijks effect. Je kunt er niet veel aan doen, maar als je blijft linkbuilden en content blijft schrijven, dan kom je snel weer tevoorschijn in Google. Het zijn niet alleen nieuwe site's die een plaats in de Google zandbak krijgen, maar ook bestaande site's die volkomen vernieuwd zijn en een nieuwe linkstruktuur kregen. Kijk dus uit als je een site volkomen wilt vernieuwen. Helaas ontkom je er niet altijd aan, bijvoorbeeld als je site is gehacked. Zorg dus altijd voor een goede back-up!De zandbak van Google is een aparte index voor websites. Google wil ze controleren op malafide praktijken en dergelijke waardoor bijna alle nieuwe websites hier in worden geplaatst. Na een tijdje als Google je website nogmaals gecontroleerd zal ze deze in de echte zoekresultaten opnemen. Dat geld dus ook voor sites die compleet zijn aangepast.

  De zandbak dient dus ter vookoming van zoekmachine spam. Nieuwe site's zouden ongeveer 30 dagen in de zandbak verdwijnen om zichzelf te bewijzen. Daarna worden ze dan gewoon in de Google resultaten opgenomen.

 • Wat is de filter bubble en wat kun je er aan doen


  filter bubble
  Tijdens het surfen wordt er een profiel van je gemaakt. Dat gebeurt o.a. op basis van je zoekgeschiedenis, e-mailverkeer, koopgedrag en berichten op sociale media. Door die filtering raken de ruimtes die we op internet betreden steeds verder gepersonaliseerd. Zo worden bijvoorbeeld onze zoekresultaten steeds minder divers. In het gevormde profiel staat kortweg wie je bent en wat je voorkeuren en interesses zijn. Zo zal degene die niet in klimaatverandering geloofd andere zoekresultaten krijgen dan degene die daar wel in geloofd. 

  Bij nieuwe zoekopdrachten wordt vervolgens alles weggelaten wat niet past binnen jouw profiel. Zoekresultaten, maar ook aanbiedingen en reclame, wordt helemaal afgestemd op wat je al eerder zag. Een andere invalshoek, een andere mening, een kritisch artikel of een tegendraadse weerwoord zal worden weggefilterd. Zo ontstaat om elk persoon heen een filter bubble.

  Waarom kan een filter bubble gevaarlijk zijn?
  Iedereen die op Facebook, Instagram of Twitter zit en wel eens zoekt via Google merkt het: je leest vooral het nieuws van je eigen vrienden, kennissen of mensen die een mening hebben die overeen komt met die van jou. Je zit in de zogenoemde ‘filterbubbel’, een bubbel die vooral bevestigt waar je zelf al van overtuigd bent.De filter bubble levert je gekleurde informatie op. Je krijgt geen objectieve zoekresultaten. Daarmee wordt je de kans ontnomen om zelf een kritische houding te ontwikkelen en een mening te vormen die gebaseerd is op diverse bronnen. Je raakt zo dus langzaam maar zeker verstrikt in zelfbevestiging. Ook tonen sites reklame die passen bij jouw profiel. Onderstaand een mooi voorbeeld: De Telegraaf na het bezoek aan een kledingsite voor moslima's vertoont advertenties voor moslima's met winkels waar ze burka's verkopen.

  Facebook, krijgt door zijn groeiende rol als nieuwsmedium en de filter bubble die hierdoor is ontstaan, er flink van langs ze worden ervan beschuldigd een belangrijke rol te hebben gespeeld in de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen.

  DuckDuckGo

  Is de snelst groeiende zoekmachine van het moment. Het grote voordeel van DuckDuckGo in vergelijking met de huidige zoekmachines is dat deze zoekmachine geen persoonlijke data opslaat. Je raakt daardoor dus niet verstrikt in je 'filter bubble'

  DuckDuckGo is de snelst groeiende zoekmachine van het moment.

  Er is nu een nieuwe browser Brave waarbij je privacy gewaarborgd is en die reklames uit de webpagina's weerd. Als je bij deze browser DuckDuckGo al zoekmachine insteld, dan surf je weer open en eerlijk over internet.

 • #Watis Google Posts? Een nieuwe functie bij "mijn bedrijf"

  posts mijn bedrijf

  Google Posts is een nieuwe functie in Google Mijn Bedrijf. De content wordt direct in de zoekresultaten getoond.

  post bij zoekresultaatGoogle Posts is een nieuwe functie van Google die bedrijven in staat stelt om content direct in de zoekresultaten van Google te publiceren. Google Posts nu inzetbaar voor alle organisaties met een Google Mijn Bedrijf-account. Google geeft gebruikers zo de mogelijkheid om artikelen, acties, evenementen et cetera aan de rechterkant van de zoekmachine te publiceren en de eigen organisatie op deze manier te promoten. [https://www.google.nl/business/go/]

  Een Google Post blijft maximaal 7 dagen zichtbaar. Kortom je dient deze regelmatig te verversen. Hoe stel je een Google Post in?

  Google Post is gekoppeld aan Google Mijn Bedrijf. Dit is een gratis onderdeel van Google waar je informatie over je bedrijf kan publiceren. Google Mijn Bedrijf wordt vooral getoond als direct gezocht wordt op de naam van het bedrijf of in Google maps. Hierbij worden weergegeven  informatie over: openingstijden, locatie(s), en recensies. Recent is het dus mogelijk om hier content in de vorm van Google Posts aan toe te voegen. 

  Hoe maak je een Google post?

  1. Log in bij Google Mijn Bedrijf
  2. ?Klik op Locatie beheren
  4. Klik op de blauwe button posts maken

  Je kan de post nu instellen op de gewenste manier. Het is mogelijk om een foto, tekst en verschillende call-to-actions als: reserveren, registreren, bestellen en bekijk aanbod toe te voegen. Als je de post hebt gemaakt, klik je op “voorbeeld" om een voorbeeld van de post te bekijken. Tevreden? Klik dan op publiceren rechts bovenin je scherm.

  Wij hebben deze nieuwe optie natuurlijk direct getest. Hierboven zie je hoe de post het eruit komt te zien.

 • #watis Google Search Console

   Google Search Console

  Waarom Google Search Console? 

  • Controleert of Google toegang kan krijgen tot de content van je website
  • Ondersteunt bij het indienen van nieuwe content en helpt oude content uit de zoekresultaten te verwijderen
  • Vertelt hoe jouw content wordt getoond in de zoekresultaten
  • Maakt het mogelijk om je website te onderhouden zonder nadelige gevolgen voor de zoekresultaten
  • Biedt oplossingen tegen spam en malware zodat je website schoon blijft
  • laat  zien hoe jouw website op mobiele apparaten presteert 
  • laat zienen welke websites naar jou linken. 

  Handige Functies van de Google Search Console:

  Html-verbeteringen

  De pagina html-verbeteringen verzamelt alle fouten die te maken hebben met meta-omschrijvingen, meta-titels en niet-indexeerbare content. Deze functie kun je ook gebruiken om dubbele content te ontdekken: content die op meerdere pagina’s voorkomt. Duplicate content werkt niet mee aan een hogere score in Google. Het is dus aan te raden om duplicate content te voorkomen of zo veel mogelijk op te lossen.

   

  Zoekanalyse

  Onder het kopje zoekverkeer vind je zoekanalyse daarmee kun je zien waar je websitebezoekers vandaan komen. De zoekanalyse is een van de meest gebruikte functies binnen Search Console en geeft je direct inzicht in het organisch verkeer vanaf Google.

  De verschillende filters laten zien hoe je website scoort in Google.Zo kun je zien:

  • het aantal bezoekers dat via de Image Search van Google op je site komt
  • de doorklikratio (click through rate, oftewel CTR) op desktop en mobiel
  • de gemiddelde positie van een bepaalde pagina in de zoekresultaten
  • per pagina de zoekwoorden bekijken waarmee een bezoeker op je site is gekomen

  De zoekanalyse heeft verschillende functies en filters dus er is nog veel meer mogelijk.

   

  Links naar uw site

  Ook onder het kopje zoekverkeer staat 'links naar uw site'. Hier kun je zien welke sites naar jouw site linkent. Zo’n link naar je pagina heet een backlink en het verzamelen van backlinks heet linkbuilding. Linkbuilding is een belangrijke methode om je website beter te laten scoren in Google. Als er vanaf veel hoogwaardige pagina’s naar jouw website wordt gelinkt, ziet Google dat je een belangrijke speler op jouw gebied bent.

  Crawlfouten

  Een crawlfout betekent dat Google een bepaalde pagina probeert te bezoeken, maar dat deze pagina niet (meer) beschikbaar is. Dat kan gebeuren wanneer je de url van een pagina veranderd of de pagina hebt gewist.

  Fetchen als Google

  De functie ‘Fetchen als Google’ is vergelijkbaar met de functie ‘crawlfouten’, maar bekijkt de inhoud van de pagina in plaats van de paginastructuur. Met deze functie kun je ontdekken hoe Google jouw pagina ziet. Om je website te fetchen als Google kun je een relatieve url invoeren en op ‘Ophalen’ klikken. Wanneer je geen relatieve url invult, wordt de homepage van je site opgehaald.

  Dode links en 404 errors

  In Google Search Console kun je bijhouden of bezoekers op een pagina terecht komen die niet meer bestaat. De zogenaamde 404 errors. Het kan zijn dat je hier intern vanaf je eigen website naar toe linkt. Pas dan de link aan! Het kan zijn dat een externe website of Google linkt naar een niet bestaande pagina. De oplossing is dan "redirect maken", zodat bezoekers wel op een zinvolle pagina uitkomen. Een website metdie veel 404 errors geeft is volgens Google niet in orde. Wanneer Google in de gaten krijgt dat een website veel 404 errors geeft zal het de website lager plaatsen in de zoekresultaten of op den duur helemaal niet meer tonen.

  Click Through Ratio

  Binnen Google Analytics zien we wat bezoekers doen op onze website. Hoe lang ze op een pagina aanwezig zijn, waar ze op klikken, etc. Wat we niet in Google Analytics kunnen zien is wat er voor het bezoek is gebeurd. 

  Waar heeft de bezoeker op gezocht? Welk url kwam naar voren? En klikte de bezoeker op onze pagina in het zoekresultaat?

  Deze informatie is wel in te zien in de Search Console. Je kunt van jouw website een overzicht krijgen van de zoekwoorden die men invoert, welke url's hierbij worden getoond en wat de click through rate (CTR) hiervan is. 

  Naar Google Search console

 • #watis | Featured Snippets [Uitgelichte fragmenten]

  Featured Snippets zijn een samenvatting van het antwoord op een vraag die een zoeker stelt in Google. Dit antwoord wordt in een speciaal blok uitgelicht bovenaan de zoekresultatenpagina van Google (ook wel 'answer boxes' genoemd). Featured Snippets is één van de nieuwste toepassingen van Google. Het is een normaal organisch zoekresultaat, maar wel één die extra wordt uitgelicht. Deze snippets zijn officieel uitgerold in Nederland, waardoor je ze steeds vaker ziet verschijnen in de zoekresultaten van een zoekopdracht.
  Featured Snippets
   
   
  Google toont sinds kort nog meer Featured Snippets [Uitgelichte fragmenten] in de zoekresultaten en voegde ook weer enkele nieuwe functies toe. Het gaat om drie wijzigingen:  meer afbeeldingen, gerelateerde inhoud en gerelateerde mensen.
  Een jaar of tien geleden begon Google al met het toevoegen van extra functies aan de zoekresultaten zoals bijvoorbeeld de alombekende woorden “Mensen zochten ook naar” die je vaak onderaan te zien krijgt.
  In de loop der jaren is daar steeds meer aan toegevoegd en nu gaat Google dus weer een stap verder door het toevoegen van meer afbeeldingen en meer gerelateerde inhoud. Hieronder vind je enkele screenshots van hoe dit eruit ziet.
 • #watis | Google Adsense

  advertentieprogramma van Google waaraan je als website-eigenaar deel kunt nemen door een klein stukje javascript in de broncode van je site toe te voegen. Google plaatst vervolgens automatisch advertenties op je site waaraan je als websiteeigenaar wat geld kunt verdienen.De verdiensten zijn minimaal. Met veel moeite lok je bezoekers naar je site, die Google dan weer ergens anders naartoe probeerd te krijgen.

  Als je met je site geld wil verdienen, dan leveren affiliate systemen veel meer op

 • Google schakelt over op mobile first

   
  Er zijn steeds meer mensen die via hun moblieltje op Google zoeken. Reden voor Google om site's die goed tonen op een mobiel een hogere positie te geven en site's die alleen op een desktop computers goed toonbaar zijn een wat lagere positie te geven.
  Dit wordt 'mobile-first' genoemd omdat het geen index is die niet alleen voor mobiel is : als een site bijvoorbeeld geen mobielvriendelijke versie heeft, kan de desktopsite nog steeds worden opgenomen in de index. Maar het ontbreken van een mobielvriendelijke ervaring kan een negatieve invloed hebben op de positie van die site en een site met een betere mobiele krijgt een hogere positie.
  Naarmate meer en meer zoekopdrachten op mobiele apparaten plaatsvinden , wil Google dat de index en resultaten het grootste deel van hun gebruikers vertegenwoordigen, die mobiele zoekers zijn.
  De mobielvriendelijke website wordt gebruikt om de positie te bepalen
  Er zijn geen verschillende indexen voor desktop en mobiel
  Een responsive website lijkt op dit moment de beste optie als mobiele website, deze sites tonen zowel op een mobiel, een iPad als een desktop als beste. Ook moet je het menu in de gaten houden, zodat dezezichzelf aanpast wanneer er mobiel wordt gezocht.
 • #watis clickbait

  clickbaitClickbait is een link naar een artikel of filmpje op internet dat een titel draagt die opvallend is, nieuwsgierigheid opwekt, vaak overdreven is en meestal controversieel, zodat er zo veel mogelijk lezers er op zullen klikken.”  Dus het gebruik van een misleidende, sensationele titel voor een artikel, video, e.d., in een poging om de lezer tot een "klik" te verleiden en zo meer inkomsten uit internetreclame te genereren. Vooral de Telegraaf is berucht. Een kop doet je denken dat je heel wat te zien krijgt, het stelt niets voor, maar je moet daarvoor wel eerst een reklamefilmpje uitzitten.De Telegraaf vangt dik geld voor ieder bekeken filmpje. Trap er dus niet in!

 • Wat zijn Refurbished produkten

  refubishedRefurbished produkten zijn produkten die zijn schoongemaakt en gerenoveerd om weer opnieuw in gebruik te worden genomen met nagenoeg dezelfde werking hebben als een apparaat in nieuwstaat. Er gelden dezelfde kwaliteitseisen als voor een nieuw apparaat. De produkten worden uitvoerig nagekeken, eventueel wordt het apparaat opgelapt en getest. Op het apparaat wordt garantie gegeven. Refurbished produkten zijn vaak van oorsprong de duurdere kwaliteitsprodukten Vaak zijn de produkten afkomstig van grote bedrijven of overheidsinstellingen en daar slechts kort ingebruikt geweest.