Betekenis backlinks:

Een backlink is een verwijzing van een andere webpagina naar de eigen site. Een website heeft backlinks nodig om veel bezoekers te kunnen trekken en om hoger in de zoekmachine resultaten te komen.
De pageRank (afgekort PR) is een cijfer dat Google geeft aan het belang van de pagina. Het geeft een indicatie van de populariteit als ook de mate van indexering van de pagina. Google waardeert deze PR met een cijfer 1 tot en met 10. De PageRank heeft te maken met het aantal backlinks, maar ook de links vanaf andere sites hebben invloed op de waardering van die pagina door Google. Daarbij is de kwaliteit van de verwijzende pagina van groot belang.
Over PageRank bestaat veel discussie. Vroeger had een hoge PageRank een grote invloed op de positie van een website in de zoekmachine. Tegenwoordig spelen er zoveel factoren mee dat een hogere PageRank niet meer automatisch betekent dat je bovenin de zoekresultaten staat.
Toch blijkt dat het verkrijgen van links van verschillende domeinen belangrijk blijft om hoge posities te krijgen in Google. Toch gaat niet alleen om de aantallen die een pagina heeft. Kwaliteit speelt een belangrijke rol . Een link op een startpagina of startpaginakloon heeft weinig waarde voor je positie in Google.

In deze serie tips:

Verbeter de laadtijd van je site!

Controleer je site op geschiktheid voor mobiele devices!

De Page Title wordt door Google als de belangrijkste SEO factor gebruikt.

gebruik de gratis tool Google trends

Gebruik long-tail zoekwoorden

Gebruik een goede description.

Vergeet de afbeeldingen niet